RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ?

  • A. 
   CO2 
  • B. 
   SO2 
  • C. 
   N2 
  • D. 
   O3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  SO2 là thành phần chính gây ra mưa axit

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7393

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA