RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2 , CO , SO2  lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí thoát ra là :

  • A. 
   CO
  • B. 
   CO2
  • C. 
   SO2 
  • D. 
   CO2 và SO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CO2 và SO2 đều tác dụng với dung dịch nước vôi trong tạo kết tủa trắng nên khí thoát ra chỉ còn khí CO (oxit trung tính: không tác dungjv ới axit, không tác dụng với bazơ)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7391

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA