RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  CaO dùng làm chất khử chua đất trồng là ứng dụng tính chất hóa học gì của CaO ?  

  • A. 
   Tác dụng với axit 
  • B. 
   Tác dụng với bazơ
  • C. 
   Tác dụng với oxit axit
  • D. 
   Tác dụng với muối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đất chua là đất trong thành phần có chứa nhiều axit nên người ta khử chua bằng những chất có tính kiếm đề trung hòa độ axit. CaO tan trong nước tạo dung dịch bazơ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7387

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA