RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để thu được 5,6 tấn vôi sống với hiệu suất phản ứng đạt 95% thì lượng CaCO3 cần dùng  là :

  • A. 
   9,5 tấn
  • B. 
   10,5 tấn
  • C. 
   10 tấn
  • D. 
   9 tấn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương trình phản ứng:

  CaCO3 → CaO + CO2

  100                       56

  10 tấn              5,6 tấn

  Khối lượng theo lí thuyết là 10 tấn nhưng vì hiệu suất chỉ đạt 95% nên khối lượng thực tế cần phải lớn hơn 10 tấn ⇒ chọn B

  Ta có:

   \(m = 10.\frac{{100}}{{95}} = 10,5 (tấn)\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7394

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA