OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập nhằm mục đích

  • A. 
   Tổ chức quần chúng đoàn kết, đấu tranh chống đế quốc và tay sai. 
  • B. 
   Lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh chống đế quốc và tay sai. 
  • C. 
   Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh chống đế quốc và tay sai. 
  • D. 
   Tập hợp và giác ngộ quần chúng đoàn kết, đấu tranh chống đế quốc và tay sai. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tháng 6-1925, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 272538

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF