ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam trong những năm 1949 - 1954 là

  • A. 
   Ủng hộ thực dân Pháp xâm lược trở lại Việt Nam. 
  • B. 
   Đứng trung lập, không can thiệp, dính líu vào Việt Nam. 
  • C. 
   Ủng hộ nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.  
  • D. 
   Can thiệp sâu, dính líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thời gian

  Sự kiện

  5/1949

  Mĩ giúp Pháp thực hiện Kế hoạch Rơve. Mĩ viện trợ về kinh tế và quân sự cho Pháp

  7/2/1950

  Mĩ công nhận chính phủ bù nhìn Bảo Đại. Ngày 8/5/1950, Mĩ đồng ý viện trợ kinh tế và quân sự cho Pháp ở Đông Dương.

  23/12/1950

  Mĩ kí với Pháp và “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương”.

  7/5/1953

  Với sự thỏa thuận của Mĩ, Pháp cử tướng Nava sang làm tổng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương và thực hiện kế hoạch Nava...

  1954

  Mĩ viện trợ gấp cho Pháp và dọa ném bom nguyên tử xuống Điện Biên Phủ

  1/1954

  Mĩ, Liên Xô, Anh và Pháp họp tại Beclin về Đông Dương...

  Hội nghị Giơnevơ

  Mĩ tham gia đàm phán ở Giơnevơ về Đông Dương 1954. Mĩ không kí vào văn kiện chung mà ra một văn kiện riêng thừa nhận Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương 1954...

  *Bảng: Quá trình can thiệp của Mĩ vào cuộc chiến tranh Đông Dương

  => Từ bảng trên có thể thấy, từ năm 1949 đến năm 1954, Mĩ ngày càng can thiệp sâu, dính líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương của thực dân Pháp, nhằm thay chân Pháp ở Đông Dương.

  Đáp án D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 272536

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF