ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao trong thực hiện đường lối đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng đổi mới kinh tế?

  • A. 
   Tạo ra bước đi vững chắc cho đất nước. 
  • B. 
   Các nước đều điều chỉnh chiến lược, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 
  • C. 
   Những khó khăn, khủng hoảng của đất nước đều bắt nguồn từ khó khăn về kinh tế. 
  • D. 
   Kinh tế là thước đo sức mạnh của mỗi quốc gia. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đối với mỗi quốc gia, kinh tế luôn có vai trò quan trọng, là nền tảng để phát triển thực lực, là cơ sở để tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia. Chính vì thế, nếu kinh tế khủng hoảng cũng sẽ dẫn đến sự không ổn định về chính trị - xã hội.

  => Trong đường lối đổi mới Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng đổi mới về kinh tế.

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 272533

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON