ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây phản ánh không đúng nhất nguyên nhân dẫn đến bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?

  • A. 
   Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng. 
  • B. 
   Hội nghị Phôngtennơblô thất bại.
  • C. 
   Được Mỹ giúp sức, thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược nước ta.
  • D. 
   Những hành động phá hoại hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946) của thực dân Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Các đáp án A, B, D: đều là nguyên nhân dẫn đến bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

  - Đáp án C: từ năm 1947 Mĩ bắt đầu can thiệp vào chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là từ năm 1949, khi Mĩ ủng hộ kế hoạch Rơve của thực Pháp thì Mĩ mới bắt đầu can thiệp sâu vào chiến tranh Việt Nam, bắt đầu viện trợ về kinh tế và quân sự cho Pháp.

  => Đây không phải là nguyên nhân dẫn đến bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

  Đáp án C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 272480

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF