OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là quyết định quan trọng của hội nghị Ianta?

  • A. 
   Thiết lập trật tự thế giới hai cực Ianta do Mỹ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực. 
  • B. 
   Tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa Phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.  
  • C. 
   Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc. 
  • D. 
   Phân chia khu vực ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Các đáp án B, C, D: đều là nội dung của Hội nghị Ianta.

  - Đáp án A: là hệ quả của những quyết định trong hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của các cường quốc.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 272524

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON