ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...”. Đoạn trích này được trích trong 

  • A. 
   Chỉ thị “toàn dân kháng chiến” của ban thường vụ Trung ương Đảng. 
  • B. 
   Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng bí thư Trường Trinh.
  • C. 
   “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
  • D. 
   “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của chủ tịch Hồ Chí Minh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đoạn trên được trích trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946).

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 272481

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF