OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là lý do dẫn đến sự thành lập tổ chức ASEAN?

  • A. 
   Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực. 
  • B. 
   Lo sợ về sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc ở ba nước Đông Dương. 
  • C. 
   Trên thế giới đã xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác mang tính khu vực, tiêu biểu như Liên minh châu Âu, đã cổ vũ các nước Đông Nam Á tìm cách liên kết với nhau. 
  • D. 
   Các nước bước vào thời kỳ phát triển kinh tế trong điều kiện khó khăn nên có nhu cầu hợp tác để cùng phát triển. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Các đáp án A, C, D: đều là nguyên nhân dẫn đến sự thành lập tổ chức ASEAN.

  - Đáp án B: phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương ở phát triển => Các nước Đông Dương giành độc lập => Tạo điều kiện cho ASEAN mở rộng thêm thành viên => Không thể nói đây lo sợ sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương là lí do dẫn đến sự thành lập tổ chức ASEAN.  

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 272501

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON