OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quốc tế to lớn của cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là 

  • A. 
   Tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. 
  • B. 
   Cổ vũ và để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng thế giới. 
  • C. 
   Đập tan ách áp bức bóc lột của chế độ phong kiến.  
  • D. 
   Tạo tiền đề để Lênin thành lập tổ chức quốc tế của giai cấp vô sản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa quốc tế to lớn:

  - Làm thay đổi cục diện thế giới, tư bản chủ nghĩa không còn là hệ thống duy nhất thế giới nữa, tuy nhiên so sánh lực lượng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội lúc này vẫn chưa cân bằng.

  - Cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho công nhân lao động, công nhân và các dân tộc bị áp nức trên toàn thế giới.

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 272516

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON