OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đối tượng chủ yếu của cách mạng ở các nước Mỹ Latinh là?

  • A. 
   Chế độ Apácthai.
  • B. 
   Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
  • C. 
   Giai cấp địa chủ phong kiến.
  • D. 
   Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án A: chế độ Apacthai cũng là một hình thức của chủ nghĩa thực dân cũ nhưng là đối tượng của cách mạng Nam Phi.

  Đáp án B: chủ nghĩa thực dân kiểu cũ là đối tượng chủ yếu của cách mạng châu Phi. 

  Đáp án C: giai cấp địa chủ phong kiến, đây là đấu tranh giải quyết mâu thuẫn giai cấp, nhiệm vụ của Mĩ Latinh trước nhất vẫn là đấu tranh giành độc lập dân tộc.

  Đáp án D: chế độ tay sai (chế độ đôc tài do Mĩ hậu thuẫn), chủ nghĩa thực dân mới (Mĩ)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210279

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON