OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?

  • A. 
   Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
  • B. 
   Hợp tác liên minh về chính trị, đối ngoại, an ninh chung.
  • C. 
   Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực với nhau.
  • D. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Các đáp án A, C, D: đều là nguyên tắc hoạt động của ASEAN.

  - Đáp án B: là mục tiêu hoạt động của EU.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210317

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF