OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Câu nào sai?

  • A. 
   Ngày 18/3/1962, Pháp kí hiệp định công nhận độc lập của Angiêri.
  • B. 
   Ngày 1974, cách mạng Êtiôpia thắng lợi.
  • C. 
   Năm 1975, cách mạng giải phóng dân tộc ở Angôla và Môdămbich thắng lợi.
  • D. 
   Năm 1976, Nammibia tuyên bố độc lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ngày 21-3-1990, Mamibia tuyên bố độc lập sau khi thoát khỏi ách thống trị của Nam Phi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210280

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON