ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự khác biệt cơ bản nhất giữa tổ chức Liên hợp quốc và ASEAN là gì?

  • A. 
   Tính chất.
  • B. 
   Mục tiêu hoạt động.
  • C. 
   Nguyên tắc hoạt động.
  • D. 
   Lĩnh vực hoạt động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Liên hợp quốc là một tổ chức mang tính chất quốc tế nhằm bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới còn ASEAN chỉ là một tổ chức mang tính khu vực ở Đông Nam Á.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210312

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF