OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1975 có ý nghĩa đặc biệt với châu Phi vì

  • A. 
   Cơ bản chấm dứt sự tồn tại của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi.  
  • B. 
   Nenxon Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên.
  • C. 
   Chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai.
  • D. 
   Có 17 quốc gia lần lượt tuyên bố độc lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Năm 1975 có ý nghĩa đặc biệt với châu Phi vì cơ bản chấm dứt sự tồn tại của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi.  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210254

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON