OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mĩ Latinh là gì?

  • A. 
   Phong trào đấu tranh giành độc lập đưa đến sự ra đời của hành loạt các quốc gia vô sản trong khu vực.
  • B. 
   Sau khi giành độc lập các nước Mĩ Latinh bước vào thời kì khôi phục kinh tế.
  • C. 
   Các nước Mĩ Latinh phải tiếp tục đương đầu với chính sách xâm lược của thực dân Anh.
  • D. 
   Hầu hết các nước Mĩ Latinh đều giành được độc lập ngay từ đầu thế kỉ XIX. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khác với các khu vực khác, các nước Mĩ Latinh đã giảnh được độc lập từ đầu thế kỉ XIX từ ta thực dân châu Âu, cụ thể là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, với ưu thế về kinh tế và chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành sân sau của mình và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ ở đây. => Mĩ Latinh phải chịu lệ thuộc vào Mĩ. => Xuất phát điểm trong quá trình giảnh độc lập của các nước Mĩ Latinh có khác so với các nước châu Á và châu Phi là đều giành độc lập ngay từ đầu thế kỉ XIX.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210275

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON