ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN là gì?

  • A. 
   Nguy cơ tụt hậu, cạnh tranh và mất bản sắc.
  • B. 
   Ô nhiễm môi trường và mất độc lập dân tộc.
  • C. 
   Nguy cơ bất ổn định về kinh tế và văn hóa.
  • D. 
   Nguy cơ khủng bố và tranh chấp biển đảo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN:

  - Nếu không nắm bắt được các cơ hội thì nước ta sẽ trở nên lạc hậu so với các nước khác ở trong khu vực 
  - Sự cạnh tranh gay gắt về kinh tế, khoa học – kĩ thuật của nước ta và các nước trong khu vực 

  - Gặp khó khăn về ngôn ngữ, phong tục, tập quán không giống nhau 

  - Sự hội nhập dể bị "hòa tan" làm cho các phong tục tập quán của nước ta bị phai mờ đi.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210287

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF