ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các nước ASEAN cần làm gì để giải quyết vấn đề biển Đông hiện nay?

  • A. 
   Sự đồng thuận giữa các quốc gia và vai trò trung tâm của ASEAN.
  • B. 
   Lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước lớn về vấn đề biển Đông.
  • C. 
   Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển.
  • D. 
   Phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong khu vực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hiện nay, giải quyết vấn đề biển Đông là nội dung quan trọng của khối ASEAN. Muốn giải quyết được vấn đề này, cần có sự đồng thuận cao giữa các quốc gia, mặc dù nguyên tắc này đang chưa được thực hiện hiệu quả, thậm chí là đưa ASEAN vào con đường nguy hiểm. Đồng thời, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong các cuộc đối thoại, giảm thiểu ảnh hưởng của Trung Quốc.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210293

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF