RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các chỉ số 16 – 16 – 13 nói lên điều gì?

  • A. 
   Cho biết tỉ  lệ khối lượng  pha trộn các nguyên tố N : P2O5  : K2O = 16 : 16 : 13
  • B. 
   Cho biết tỉ  lệ khối lượng  pha trộn các nguyên tố N : P : K là 16 : 16 : 13
  • C. 
   Cho biết tỉ  lệ khối lượng  pha trộn các nguyên tố N : P2O3  : K2O = 16 : 16 : 13
  • D. 
   Cho biết tỉ  lệ khối lượng pha trộn các nguyên tố  P2O5  : N : K2O = 16 : 16 : 13

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cho biết tỉ lệ khối lượng pha trộn giữa các nguyên tố N : P2O5  : K2O có trong loại phân này lần lượt là 16 : 16 : 13

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7817

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA