RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Để tăng năng suất cây trồng ta cần phải:

  • A. 
   Chăm sóc ( bón phân; làm cỏ...)
  • B. 
   Chọn giống tốt
  • C. 
   Chọn đất trồng
  • D. 
   Cả ba phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để tăng năng suất cây trồng cần thực hiện: chọn mẫu giống tốt, chon vùng đất trồng màu mỡ và có quy trình chăm sóc đạt chuẩn

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7814

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA