RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Khi  lúa đến thời kì ra đòng, trổ bông ta nên bón:

  • A. 
   Chủ yếu là phân đạm.
  • B. 
   Chủ yếu là phân lân
  • C. 
   Chủ yếu là phân kali
  • D. 
   Cả A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi  lúa đến thời kì ra đòng, trổ bông ta nên bón phân Kali → bổ sung các nguyên tố vi lượng cần thiết, tăng chất lượng hạt lúa tạo thành.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7813

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA