RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các dãy chất sau, dãy nào chỉ toàn phân đạm: 

  • A. 
   NH4Cl, CO(NH2)2, NH4NO3, (NH4)2SO4
  • B. 
   Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2,  (NH4)2HPO4, NH4NO3
  • C. 
   NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl, (NH4)2HPO4
  • D. 
   KCl, CO(NH2)2, Ca(H2PO4)2,  (NH4)2HPO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân đạm chứa nguyên tố N

  Một số loại phân đạm thường gặp như: Phân urê, phân amoni nitrat, phân amoni sunphat, phân amoni clorua, phân Xianamit canxi, phân amoni photphat 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7816

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA