RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các loại phân sau, phân nào là phân bón kép?

  • A. 
   CO(NH2)2
  • B. 
   NH4NO3
  • C. 
   KNO3
  • D. 
   Ca3(PO4)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A. CO(NH2)chỉ chứa nguyên tố N → là phân bón đơn

  B. NH4NO3 chỉ chứa nguyên tố N → là phân bón đơn

  C. KNO3 chứa cả nguyên tố K và N → là phân bón kép

  D. Ca3(PO4)2 chỉ chứa nguyên tố P → là phân bón đơn

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 122094

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA