RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các loại phân bón sau, phân bón nào có hàm lượng đạm tăng dần:

  • A. 
   CO(NH2)2, NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl
  • B. 
   NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4, CO(NH2)2
  • C. 
   (NH4)2SO4, NH4Cl, NH4NO3, CO( NH2)2
  • D. 
   NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl, CO(NH2)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hàm lượng đạm chính là hàm lượng N có trong phân bón

  Trong (NH4)2SOlà (14.2) : 132 = 21,12%

  Trong NH4Cl là 14 : 53,5 = 26,17%

  Trong NH4NOlà (14.2) : 80 = 35%

  CO(NH2)2 là (14.2) : 60 = 46,67%

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7815

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA