RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các hợp chất sau, hợp chất nào có trong tự nhiên dùng làm phân bón hóa học?

  • A. 
   CaCO3
  • B. 
   Ca3(PO4)2
  • C. 
   Ca(OH)2
  • D. 
   CaCl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hóa học thường gặp là Ca3(PO4)2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 122092

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA