OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam không đề ra mục tiêu nào trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (1953 - 1954)?

  • A. 
   Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.
  • B. 
   Giải phóng đất đai.
  • C. 
   Buộc địch phải bị động, phân tán lực lượng.
  • D. 
   Buộc pháp phải đàm phán với ta để rút quân về nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam đề ra mục tiêu nào trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (1953 – 1954) là:

  - Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.

  - Giải phóng đất đai.

  - Buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng để đối phó với ta trong những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ.

  => Loại trừ đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209749

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON