OFF
OFF
ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lý do chủ yếu dẫn đến sự khác nhau về thái độ chính trị của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là vì mỗi giai cấp có

  • A. 
   Vị trí kinh tế và trình độ hiểu biết khác nhau.
  • B. 
   Có trình độ năng lực lãnh đạo cách mạng khác nhau.
  • C. 
   Khả năng tiếp thu những hệ tư tưởng khác nhau.
  • D. 
   Quyền lợi kinh tế và vị trí chính trị khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nào bị thực dân Pháp chèn ép, không có nhiều quyền lợi về kinh tế thì sẽ có thái độ tích cực đấu tranh chống Pháp (nông dân, công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc). Ngược lại, giai cấp nào được hướng nhiều quyền lợi kinh tế tư Pháp, có vị trí chính trị cao thì kéo theo ít có (không có) tinh thần đấu tranh chống Pháp.

  => Như vậy, lí do chủ yếu dẫn đến sự khác nhau về thái độ chính trị của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất vì mỗi giai cấp có quyền lợi kinh tế và vị trí chính trị khác nhau.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209752

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF