OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm hạn chế của Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo (10 - 1930) so với Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (2 - 1930) khi xác định lực lượng của cách mạng Việt Nam là không đánh giá đúng

  • A. 
   Vai trò của giai cấp địa chủ và tiểu tư sản.
  • B. 
   Khả năng cách mạng của các giai cấp tầng lớp khác ngoài công - nông.
  • C. 
   Vai trò của giai cấp công nhân và nông dân.
  • D. 
   Tinh thần dân tộc của một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khả năng cách mạng của các giai cấp tầng lớp khác ngoài công - nông.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209685

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON