OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc chiến đấu của quân dân ta ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 trong những tháng đầu sau ngày toàn quốc kháng chiến đã bước đầu làm thất bại âm mưu nào của Pháp?

  • A. 
   Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.   
  • B. 
   Đánh nhanh thắng nhanh.
  • C. 
   Đánh úp cơ quan đầu não của ta.    
  • D. 
   Phá hoại các nhà máy, xí nghiệp lớn của ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuộc chiến đấu của quân dân ta ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 trong những tháng đầu sau ngày toàn quốc kháng chiến đã bước đầu làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp và sau thắng lợi của Việt Bắc thu đông thì âm mưu này bị thất bại hoàn toàn. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209704

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON