OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng cộng sản Đông Dương (2 - 1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là

  • A. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam. 
  • B. 
   Đảng Dân chủ Đông Dương.
  • C. 
   Đảng Dân chủ Việt Nam.      
  • D. 
   Đảng Lao động Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để tăng cường sự lãnh đạo của đảng, Đại hội đại biểu lần thứ II (2-1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam, tiếp tục đảm nhiệm sứ mệnh lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209711

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON