OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay là

  • A. 
   Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • B. 
   Đầu tư cho nghiên cứu khoa học đem lại lợi nhuận lớn nhất.
  • C. 
   Diễn ra trên quy mô lớn và tốc độ nhanh.
  • D. 
   Thời gian từ nghiên cứu khoa học đến sản xuất ngày càng rút ngắn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay là khoa học trở thành lực lượng sản xuấ trực tiếp. Khác với cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII, cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại, mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209677

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON