OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước sức ép của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, Thực dân Anh đã thực hiện phương án Maopáttơn chia Ấn Độ thành hai quốc gia dựa trên cơ sở nào?

  • A. 
   Trưng cầu dân ý. 
  • B. 
   Ranh giới tự nhiên của sông Hằng và sông Ấn.
  • C. 
   Tỷ lệ các dân tộc.         
  • D. 
   Tôn giáo: Ấn Độ giáo và Hồi giáo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trước sức ép của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, Thực dân Anh đã thực hiện phương án Maobáttơn chia Ấn Độ thành hai quốc gia dựa trên cơ sở tôn giáo: Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo,  Pakixtan của người theo Hồi giáo.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209706

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON