RANDOM
AMBIENT

90 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập tổng hợp môn Vật lý 7 có đáp án năm 2020

19/05/2020 91.12 KB 102 lượt xem 4 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200519/779933644199_20200519_165112.pdf?r=2565
ANYMIND
QUẢNG CÁO
Video-Banner

90 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập tổng hợp môn Vật lý 7 có đáp án năm 2020 được Hoc247 sưu tầm và biên tập dưới đây, nhằm giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức cần nắm của chương trình Vật lý 7 một cách hiệu quả , đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi!

 

90 CÂU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP VẬT LÝ 7 NĂM 2020

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Khi nào ta nhìn thấy một vật?

A. Khi vật được chiếu sáng                         B. Khi ta mở mắt hướng về phía vật

C. Khi vật phát ra ánh sáng                         D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta

Câu 2: Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực?

A. Mặt Trời ngừng phát ra ánh sáng

B. Mặt Trời bỗng nhiên biến mất.

C. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được mặt đất.

D. Người quan sát đứng ở nửa sau Trái Đất, không được Mặt Trời chiếu sáng.

Câu 3: Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm là

A. lớn băng vật.                                     B. lớn hơn vật      

C. nhỏ hơn vật                                       D. nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi.

Câu 4: Âm thanh được tạo ra nhờ

A. dao động                B. điện                      C. ánh sáng               D. nhiệt

Câu 5: Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt?

A. Miếng xốp             B. Rèm nhung          C. Mặt gương            D. Đệm cao su

Câu 6: Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

A. Khoảng chân không                           B. Tường bêtông

C. Nước biển                                          D. Tầng khí quyển bao quanh Trái Đất

Câu 7: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 80°. Góc tới có giá trị nào sau đây?

A. 20°                           B. 40°                            C. 60°                         D. 80°

Câu 8: Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

A. r = 0°                      B. r = 45°                       C. r = 90°                    D. r = 180°

Câu 9: Âm thanh được phát ra từ một nguồn âm dao động có tần số 250 Hz. Hỏi trong 2 giây nguồn âm này đã thực hiện được mấy dao động?

A. 25 dao động.

B. 50 dao động.

C. 250 dao động.

D. 500 dao động.

Câu 10: Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra sét bao xa? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.

A. 170m                  B. 340m                       C. 1700m                   D. 1800m

Câu 11. Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng?

A. Ngọn nến đang cháy.                                                C. Đèn điện đang sáng

B. Mặt Trăng.                                                                 D. Mặt Trời             

Câu 12. Ta nhìn thấy miếng bìa màu đen để trên bàn vì:

A. Vật đó phát ra ánh sáng màu đen            

C. Ta nhìn thấy các vật sáng ở xung quanh miếng bìa đen

B. Vật đó hắt lại ánh sáng màu đen               

D. Vật đó hút tất cả các ánh sáng chiếu vào nó

Câu 13. Trong môi trường trong suốt ánh sáng truyền theo đường nào?

A. Có thể theo nhiều đường khác nhau.                                                           

B. Theo đường gấp khúc.       

C. Theo đường cong.                                   

D. Theo đường thẳng.

Câu 14. Nội dung nào sau đây không đúng?

A. Góc tới là góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến tại điểm tới

B. Góc phản xạ bằng góc tới.

C. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương.

D. Góc phản xạ là góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới

Câu 15. Điểm sáng S đặt trước gương phẳng một đoạn 25cm cho ảnh S’. Di chuyển điểm sáng S lại gần gương một khoảng 10 cm. Khoảng cách SS’ là:

A. SS’ = 30 cm.                      B. SS’  = 25 cm.          C. SS’  = 50cm.           D. SS’  = 15cm.

Câu 16. Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau

A. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật          

C. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi lớn hơn vật   

B. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm bằng vật               

D. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi bằng vật.

Câu 17. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất nào sau đây?

A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật                   

B. Không hứng được trên màn và và bé hơn vật

C. Hứng được trên màn và bé hơn vật                      

D. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật.

Câu 18. Người ta dùng gương cầu đặt phía trước xe máy, ô tô có tác dụng

  A. Nhìn rõ các vật đằng sau                                      B. Soi hành khách ngồi đằng sau

  C. Tạo ra vùng nhìn thấy rộng hơn                           D. Để cho đẹp

Câu 19. Vật phát ra âm thấp khi?

  A. Vật dao động mạnh hơn.                                     B. Tần số dao động nhỏ hơn

  C. Vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn       D. Tần số dao động lớn hơn

Câu 20. Chọn câu sai:

A. Môi trường rắn, lỏng truyền được âm.         

C. Để âm truyền được nhất định phải có môi trường.

B. Môi trường không khí và chân không không truyền được âm.    

D. Thép truyền âm tốt hơn gỗ.

Câu 21: Ta nhận biết được ánh sáng vì :

A.Có nhiều vật sáng                                        B.Có nhiều ánh sáng 

C.Có nhiều nguồn sáng                                              D.Có ánh sáng truyền vào mắt ta

Câu 22 : Nguồn sáng là

A. Những vật tự nó phát ra ánh sáng     B .Những vật hắt lại ánh sáng chiếu tới nó   

C. Những vật được đun nóng                D. Những vật hấp thụ ánh sáng

Câu 23: Anh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có tính chất  ?

A. Là ảnh ảo bằng vật                                              B. Là ảnh ảo lớn hơn vật                      

C. Là ảnh ảo bé hơn vật                                           D. Là ảnh thật bé hơn vật         

Câu 24: Độ to của âm được đo bằng đơn vị:

A. m/s           B. Hz (Héc)                  C. dB (Đêxiben)                D. Tất cả đều sai.

Câu 25: Âm có thể truyền qua môi trường nào dưới đây:

A. khí, lỏng, chân không.                            B. khí, lỏng, rắn.

C.Khí, chân không.                                     D. chân không.

Câu 26: Vận tốc truyền âm trong không khí là:

A. 340m/s                  B. 430 m/s                     C. 6100m/s                        D. 1000m/s

Câu 27 :Vật nào đóng vai trò là nguồn âm trong các vật sau đây

A. Âm thoa        B. Ông sáo        C. Cây đàn ghi ta          D. Mặt trống đang rung khi được gõ   

Câu 28 : Tai ta nghe được tiếng vang khi :

A. Âm phát ra đến tai sau âm phản xạ

B. Âm phản xạ đến tai sau âm phát ra

C.Âm phát ra đến tai gần như cùng lúc với âm phản xạ

D. Cả ba trường hợp trên đều nghe thấy tiếng vang

Câu 29: Chiếu một tia sáng lên gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với pháp tuyến một góc 60o. Góc tới có giá trị nào sau đây?

A. 15o                            B. 30o                              C. 45o                               D. 60o

Câu 30: Bộ phận nào của trống dao động phát ra tiếng trống?

A. Dùi trống     B. Thân trống.         C. Không khí trong trống.                     D. Mặt trống.

Câu 31: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường nào?

A. Theo đường cong.                                                 B. Theo đường thẳng.

C. Theo đường gấp khúc.                                          D. Theo nhiều đường khác nhau.

Câu 32: Khi có hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra thì tâm của Trái đất, Mặt trời, Mặt trăng và vị trí tương đối của chúng là:

A. Cùng nằm trên một đường thẳng                           B. Trái đất – Mặt trời – Mặt trăng

C.  Nằm trên nhiều đường thẳng                              D. Mặt trời – Mặt trăng – Trái đất

Câu 33: Âm không thể truyền qua môi trường nào sau đây?

A. Khoảng chân không.                         B. Tường bê tông.   

C. Nước biển.                                         D. Ngoài tầng khí quyển bao quanh Trái Đất.

Câu 34: Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt?

A. Miếng xốp.               B. Rèm nhung.          C. Mặt gương.               D. Đệm cao su.                                                                   

Câu 35: Sự trầm hay bổng của âm do nhạc cụ phát ra phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

  1. Dao động nhanh hay chậm của nhạc cụ.                  B. Kích thước của nhạc cụ.

C.  Vẻ đẹp của nhạc cụ.                                                 D. Tần số của âm phát ra.

Câu 36: Âm phát ra từ cái trống khi ta gõ vào nó sẽ to hay nhỏ, phụ thuộc vào: 

A. Độ căng của mặt trống.                   B. Biên độ dao động của mặt trống.

C. Kích thước của dùi trống.            D. Sự dao động nhanh hay chậm của mặt trống

Câu 37: Ta nhận biết được ánh sáng vì :

A.Có nhiều vật sáng                                        B.Có nhiều ánh sáng 

C.Có nhiều nguồn sáng                                  D.Có ánh sáng truyền vào mắt ta

Câu 38: Âm phát ra càng cao khi :

A. Vận tốc truyền âm càng lớn.                                    B. Tần số dao động càng tăng.      

C. Thời gian thực hiện một dao động càng lớn .          D. Độ to của âm càng lớn.

Câu 39 : Góc tạo bởi tia tới và mặt phẳng của gương là 300 thì góc phản xạ là:

        A.600                                         B. 300                                               C    400                       D.  500

Câu 40: Vật sáng đặt cách gương phẳng 1,5cm thì ảnh của nó ở sau gương cách vật một khoảng là: 

A.1,5cm                         B. 2cm                               C. 3cm                     D. 4cm

Câu 41 : Nguồn sáng là

A. Những vật tự nó phát ra ánh sáng     B .Những vật hắt lại ánh sáng chiếu tới nó   

C. Những vật được đun nóng                D. Những vật hấp thụ ánh sáng

Câu 42: Anh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có tính chất  ?

A. Là ảnh ảo bằng vật                                              B. Là ảnh ảo lớn hơn vật                      

C. Là ảnh ảo bé hơn vật                                           D. Là ảnh thật bé hơn vật         

Câu 43: Các vật phát ra âm gọi là.

       A. Nguồn âm.       B. Dao động.   C. Rung động.                 D. Âm thoa.

Câu 44: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm là:

    A. Ảnh ảo bé hơn vật               B. Ảnh ảo bằng vật

    C. Ảnh ảo lớn hơn vật              D. Ảnh hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật.

Câu 45: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ  tạo với

 tia tới một góc bằng 600. Giá trị góc tới sẽ là :

A. 300                               B. 450                                C. 350                              D. 540

Câu 46: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là:

  A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật                              B. Ảnh ảo bằng vật                          

   C. Ảnh ảo lớn hơn vật                             D. Ảnh hứng được trên màn chắn và bằng vật.

Câu 47: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

    A. Ảnh ảo bé hơn vật                     B. Ảnh ảo bằng vật

    C. Ảnh ảo lớn hơn vật                    D. Ảnh hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật.

Câu 48: Ảnh ảo cách vật 50 cm. Vật cách gương phẳng:

 A. 20cm                         B. 25 cm                                C. 30cm                 D. 10cm

Câu 49: Một vật sáng đặt cách gương phẳng 30cm, thì ảnh của nó cách vật một khoảng là:

    A. 15cm                 B. 30cm.              C. 45cm.               D.  60cm

Câu 50: Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt gương phẳng. Góc phản xạ bằng:

    A. 00                                       B. 450                 C.  900                     D.   1800

...

--Để xem tiếp nội dung từ câu 51-90, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung 90 câu bài tập trắc nghiệm ôn tập tổng hợp môn Vật lý 7 có đáp án năm 2020. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt !

 
 

 

YOMEDIA