RANDOM
RANDOM

Lý thuyết và bài tập ôn tập về Gương phẳng có đáp án môn Vật Lý 7

28/08/2019 782.68 KB 1078 lượt xem 9 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2019/20190828/427649907703_20190828_090651.pdf?r=4531
QUẢNG CÁO
Banner-Video

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn tập về Gương phẳng có đáp án môn Vật Lý lớp 7. Đây là một tài liệu tham khảo rất có ích cho quá trình học tập, rèn luyện kĩ năng giải bài tập, ôn tập chuẩn bị cho các kì thi, kiểm tra môn Vật lý. Mời các em cùng tham khảo

 
 

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP VỀ

GƯƠNG PHẲNG CÓ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ 7

I. Lý thuyết Gương phẳng

1. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng

   - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo

   - Độ lớn của ảnh của một vật tạo mởi gương phẳng bằng độ lớn của vật

   - Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau

2. Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng

   - Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảm S’

   - Ảnh của một vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật

3. Xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

   - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, có độ lớn bằng vật và có khoảng cách đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương

4. Vùng nhìn thấy của gương phẳng

   - Vùng nhìn thấy của gương phẳng là vùng mà các điểm nằm trong vùng đó có thể cho hình ảnh ở trong gương

II. Bài Tập Trắc Nghiệm

Câu 1: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật

B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật

C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật

D. Hứng được trên màn và lớn hơn vật

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

Khi soi gương, ta thấy

A. Ảnh thật ở sau gương

B. Ảnh ảo ở sau gương

C. Ảnh thật ở trước gương

D. Ảnh ảo ở trước gương

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng

Chiếu một tia sáng tới bề mặt một gương phẳng dưới góc tới I a thu được:

A. Một tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đối xứng nhau qua mặt gương, góc phản xạ i’ = i

B. Một tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đối xứng nhau qua pháp tuyến của mặt gương tại điểm tới, góc phản xạ i’ = i

C. Một tia phản xạ vuông góc với tia tới

D. Ảnh và vật luôn luôn cùng chiều với nhau

Câu 4: Chọn câu sai:

Ảnh của một vật qua một gương phẳng có tính chất:

A. Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ vật đến ảnh

B. Độ cao của vật bằng độ cao của ảnh

C. Kích thước của vật bằng kích thước của ảnh

D. Ảnh và vật luôn luôn cùng chiều với nhau

Câu 5: Chọn câu đúng:

Theo hình 2.1 thì khi đặt mắt ở những điểm sau ta có thể nhìn thấy ảnh S’ của nguồn sáng S:

A. S, P, R                   B. S, R

C. S’, P                       D. S’, R, P

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng

Ảnh của một một vật qua một gương phẳng luôn là:

A. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật

B. Ảnh thật cùng chiều và bằng vật, đối xứng nhau qua gương

C. Ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật, đối xứng nhau qua gương

D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật

Câu 7: Em hãy cho biết vị trí tạo ảnh ảo của điểm S khi phản xạ trên gương M như Hình 2.2

A. Vị trí số 1    B. Vị trí số 2

C. Vị trí số 3    D. Vị trí số 4

Câu 8: Nếu dung một cái đèn pin chiếu một chùm sáng song song vào gương phẳng thì chùm sáng phản xạ sẽ là chùm nào trong các chùm sau?

A. Song song      

B. Phân kì

C. Hội tụ

D. Không có trùm phản xạ trở lại

Câu 9: Chọn câu trả lời sai

A. Gương phẳng là phần mặt phẳng nhẵn phản xạ hầu như hoàn toàn ánh sáng chiếu tới

B. Chùm tia tới gương phẳng là chùm hội tụ thì chùm phản xạ cũng hội tụ

C. Chùm tia tới gương phẳng là chùm phân kì thì chùm phản xạ cũng phân kì

D. Chùm tia tới gương phẳng là chùm hội tụ thì chùm phản xạ phân kì và ngược lại

Câu 10: Cho tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương một góc 25o  như trên hình 2.3. Tìm góc tới?

A. 100o       B. 25o

C. 75o        D. 155o

Câu 11: Chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc (SIy) = 130o như trên hình 2.4. Tìm góc phản xạ?

A. 40o       B. 50o

C. 60o      D. 130o

Câu 12: Nếu tia tới hợp với mặt phẳng gương một góc α (0 < α < 90o) thì góc phản xạ là:

A. 90o – α

B. α

C. 90o + α

D. α – 90o

Câu 13: Cho góc (SIx) = 30o thì góc phản xạ là 60o như trên hình 2.5. Nếu giữ nguyên tia tới và xoay gương một góc 10ngược chiều kim đồng hồ thì góc phản xạ bằng:

A. 30o      B. 40o

C. 50o      D. 60o

Câu 14: Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc SIN = 50o như trên hình 2.6 thì góc phản xạ bẳng 50o. Giữ nguyên tia tới, quay gương một góc 15o cùng chiều kim đồng hồ thì góc phản xạ là bao nhiêu?

A. 25o      B. 35o

C. 50o      D. 65o

Câu 15: Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc SIN = α thì góc phản xạ bằng α. Giữ nguyên tia tới, quay gương ngược chiều kim đồng hồ một góc β nhỏ hơn góc tới thì góc phản xạ là bao nhiêu?

A. α + β      B. α – β

C. β – α      D. 0o

Câu 16: Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc SIN = α thì góc phản xạ bằng α. Giữ nguyên tia tới, quay gương cùng chiều kim đồng hồ một góc β sao cho tia tới vẫn nằm trước gương thì góc phản xạ là bao nhiêu?

A. α + β      B. α – β

C. β – α      D. 180o

Câu 17: Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc tới bằng 30o thì góc phản xạ bằng 30o. Giữ nguyên tia tới, quay gương một góc 45o ngược chiều kim đồng hồ thì góc phản xạ là bao nhiêu?

A. -15o

B. 15o

C. 75o

D. Không có tia phản xạ

 

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1:

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn và lớn bằng vật

Đáp án: C

Câu 2:

Khi soi gương, ta thấy ảnh ảo ở sau gương

Đáp án: B

Câu 3:

Chiếu một tia sáng tới bề mặt một gương phẳng dưới góc tới i, ta thu được một tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đối xứng nhau qua pháp tuyến của mặt gương tại điểm tới, góc phản xạ i’ = i

Đáp án: B

Câu 4:

Ảnh của một vật qua gương phẳng có tính chất: khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ vật đến ảnh => câu A sai

Đáp án: A

Câu 5:

Vì ảnh của một vật qua gương phẳng là ảnh ảo nên khi ở phía đằng sau của mặt gương ta không thể nhìn thấy ảnh của nó mà phải đặt mắt ở trước gương. Do đó câu trả lời đúng là câu B

Đáp án: B

Câu 6:

Ảnh của một vật qua gương phẳng luôn là ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật, đối xứng nhau qua gương

Đáp án: C

Câu 7:

Chọn vị trí 3

Đáp án C

Câu 8:

Vì gương phẳng cho tia phản xạ có góc phản xạ bằng góc tới cho nên khi a chiếu một chùm tia tới song song đến mặt gương thì ta sẽ nhận được một chùm tia phản xạ cũng song song

Đáp án: A

Câu 9:

Chùm tia tới gương phẳng là chùm hội tụ thì chùm phản xạ là hội tụ và ngược lại => câu sai D

Đáp án: D

Câu 10:

Góc phản xạ = 90o – 25o = 75o

Góc tới = góc phản xạ = 75o

Đáp án: C

Câu 11:

Nhìn trên hình 2.4 ta thấy góc tới bằng 130o – 90o = 40o

Góc phản xạ bằng góc tới = 40o

Đáp án: A

Câu 12:

Tương tự hình 2.4

Góc SIx = α suy ra góc tới bằng 90o – α

Góc phản xạ = góc tới = 90o – α

Đáp án: A

--Để xem tiếp nội dung Lý thuyết và bài tập ôn tập về Gương phẳng có đáp án môn Vật Lý 7 các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn tập về Gương phẳng có đáp án môn Vật Lý 7. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào website hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

​Chúc các em học tập tốt !

 

YOMEDIA