YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 9 trang 6 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 9 trang 6 SBT Toán 8 Tập 1

Cho a và b là hai số tự nhiên. Biết a chia cho 3 dư 1; b chia cho 3 dư 2. Chứng minh rằng ab chia cho 3 dư 2.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: a chia cho 3 dư 1 ⇒ a = 3q + 1 (q ∈N)

b chia cho 3 dư 2 ⇒ b = 3k + 2 (k ∈N)

a.b = (3q +1)(3k + 2) = 9qk + 6q + 3k +2

Vì 9 ⋮ 3 nên 9qk ⋮ 3

Vì 6 ⋮ 3 nên 6q ⋮ 3

Vậy a.b = 9qk + 6q + 3k + 2 = 3(3qk + 2q + k) +2 chia cho 3 dư 2.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 6 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA