OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3.1 trang 56 SBT Toán 10

Giải bài 3.1 tr 56 SBT Toán 10

Tìm điều kiện của các phương trình sau

a) \(\sqrt {2x + 1}  = \frac{1}{x}\)

b) \(\frac{{x + 2}}{{\sqrt {2{x^2} + 1} }} = 3{x^2} + x + 1\)

c) \(\frac{x}{{\sqrt {x - 1} }} = \frac{2}{{\sqrt {x + 3} }}\)

d) \(\frac{{2x + 3}}{{{x^2} - 4}} = \sqrt {x + 1} \)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Điều kiện của phương trình là \(x \ge  - \frac{1}{2}\) và x ≠ 0

b) ∀x ∈ R

c) Biểu thức vế trái có nghĩa khi x > 1 và biểu thức vế phải có nghĩa khi . Từ đó suy ra điều kiện của phương trình là x > 1.

d) Điều kiện của phương trình là x ≥ 1; x ≠ 2 và x ≠ -2. Vì x > - 1 thì x ≠ 2. Vì x > - 1 thì x ≠ -2 suy ra điều kiện của phương trình là x ≥ - 1; x ≠ 2

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.1 trang 56 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
MGID
ON