RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 2 trang 11 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 11 sách BT Sinh lớp 9

Đặc điểm nào sau đây của đậu Hà Lan thuận lợi cho việc tạo dòng thuần?

A. Có hoa lưỡng tính.

B. Có những cặp tính trạng tương phản.

C. Tự thụ phấn cao.

D. Dễ trồng.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Đặc điểm đậu Hà Lan thuận lợi cho việc tạo dòng thuần là tự thụ phấn cao.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 11 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA