RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 4 trang 11 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 tr 11 sách BT Sinh lớp 9

Cặp tính trạng tương phản là gì?

A. Là hai trạng thái khác nhau của cùng một loại tính trạng.

B. Là hai trạng thái khác nhau của cùng một loại tính trạng biểu hiện trái ngược nhau.

C. Là hai tính trạng khác nhau.

D. Là hai tính trạng khác loại.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái khác nhau của cùng một loại tính trạng biểu hiện trái ngược nhau.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 11 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
 • Lê Chí Thiện

  Giải thích tại sao hai trẻ sinh ra cùng giới tính, cùng nhóm máu không thể kết luận là đồng sinh cùng trứng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Việt Long

  a, Sự di truyền độc lập của các cặp tính trạng là gì? Sự khác biệt giữa di truyền độc lập với di truyền liên kết?

  b, Ở đậu Hà Lan, tính trạng hạt trơn (A) trội hoàn toàn so với tính trạng hạt nhăn (a). Cho các cây đậu tự thụ phấn liên tiếp qua nhiều thế hệ. Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình về hình dạng hạt trên cây F3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Tại sao biến dị và di truyền đều gắn liền với quá trình sinh sản

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Ví dụ biến dị là gì ?

  Ví dụ di truyền là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  trình bày một số thuật ngữ và ký hiệu của di truyền học?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  nêu phương pháp nghiên cứu di truyền người

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Mẹ nhóm máy A bố nhóm máu B thì con sinh ra có thể có nhưng nhóm máu nào(lập trường hợp cụ thể)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Ở tính trạng hạt nâu là tính trạng trội hoàn toàn so với tính trạng hạt trắng.

  a. Xác định kiểu gen của P và F1 trong các công thức lai sau;

  + Đậu hạt nâu lai với đậu hạt trắng

  74 đậu hạt nâu.

  + Đậu hạt nâu lai với đậu hạt nâu

  92 đậu hạt nâu.

  b. Cho đậu hạt nâu lai với đậu hạt nâu, F1 thu đc 276 hạt nâu : 91 hạt trắng . Xác định kiểu gen của P và F1?

  c. Cho đậu hạt nâu lai với đậu hạt trắng thu đc 255 hạt nâu, 253 hạt trắng. Viết sơ đồ lai từ P đến F1?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Bài 1:

  a, Trình bày phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen?

  b, Gỉa sử tính trạng chiều cao cây của một loài thực vật có 2 trạng thái là thân cao và thân thấp. Hãy vận dụng phương pháp nghiên cứu của Menđen để xác định quy luật di truyền của tính trạng chiều cao ở loài thực vật này?

  c, Cho biết gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng; gen D quy định quả to trội hoàn toàn so với gen d quy định quả nhỏ. Các cặp gen này di truyền phân li độc lập với nhau. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình ở đời con của phép lai: AaBbDD * AabbDd

  Bài 2:

  a. Ở loài gà có 2n=78. Nhờ những cơ chế nào mà bộ nhiễm sắc thể của gà được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể? Giai thích tại sao sinh sản hữu tính làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp?

  b, Ở một loài giao phối, xét 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb. Trong 2 cặp NST này mỗi cặp đều có một NST bị đột biến mất đoạn. Khi giảm phân bình thường sẽ cho bao nhiêu loại giao tử khác nhau về tổ hợp NST, trong đó giao tử bình thường chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  1.Hãy nêu 1 số ví dụ về hiện tượng di truyền của thế giới sinh vật xung quanh em. Trong chăn nuôi, trồng trọt, có công việc gì chứng tỏ con người đã ứng dụng tính di truyền của sinh vật?

  2. mặc dù các cá thể cùng loài , thậm chí trong cung một gia đình luôn giống nhau nhưng người ta vẫn có thể phân biệt được từng cá thể khác nhau. Hãy nêu một vài ví dụ minh họa cho hiện tượng này.

  giúp e với e cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Ở thực vật để xác định 1 cá thể có kiểu hình trội là đồng hợp hay thể dị hợp người ta sử dụng những cách làm như thế nào? Cho ví dụ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Câu 1: Hãy kể tên các bệnh, tật di truyền mà em biết. Hãy nêu những nguyên nhân cơ bản làm phát sinh các bệnh, tật di truyền ở người?

  Câu 2: Người ta đã tạo ra những động vật có thể tổng hợp được protein của loài khác. Hãy cho biết đó là thành tựu sinh học nào? Nêu những ưu điểm của thành tựu này.

  Câu 3:

  a, Hãy giải thích vì sao cùng là kiểu đột biến thay thế nucleotit, có một số trường hợp không gây hậu quả gì nhưng một số trường hợp khác lại gây hậu quả rõ rệt đối với cơ thể sinh vật?

  b, Một loài thực vật có bộ NST 2n=10, có một cặp NST số 2 mang các gen AAA. Cho biết thể đột biến trên thuộc loại đột biến nào ?

  Trình bày cơ chế phát sinh thể đột biến đó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Bệnh Towcno thuộc dạng biến dị nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  so sánh quy luật đồng tính và quy luật phân tính

  giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA