ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Bài tập 9 trang 13 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 tr 13 sách BT Sinh lớp 9

Nội dung nào sau đây không thuộc phương pháp nghiên cứu của Menđen?

A. Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước khi đem lai.

B. Theo dõi sự di truyền đồng thời của tất cả tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

C. Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng đó của bố mẹ cho các thế hệ sau.

D. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Nội dung phương pháp nghiên cứu của Menden là:

  • Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước khi đem lai.
  • Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của tất cả tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.
  • Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng đó của bố mẹ cho các thế hệ sau
  • Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản.

Vậy nội dung không thuộc phương pháp nghiên cứu của Menđen là theo dõi sự di truyền đồng thời của tất cả tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 13 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA