ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Viết sơ đồ lai biết lúa tính trạng thân cao tương phản với thân thấp, tính trạng hạt tròn tương phản với hạt dài

Ở lúa tính trạng thân cao tương phản với thân thấp, tính trạng hạt tròn tương phản với hạt dài trong 1 số phép lai ở F1 người ta thu đc kết quả như sau. phép lai 1: 75% cây lúa thân cao hạt tròn. 25% cây lúa thân thấp hạt tròn. phép lai 2: 75% cây lúa thân thấp hạt dài. 25% cây lúa thân thấp hạt tròn. Cho biết các gen quy định các tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau hãy biện luận và viết SĐL.

Mọi ng giải giúp vs nha:))

  bởi Nguyễn Trà Giang 19/11/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Xét phép lai 1 

  Cao/ thấp= 3/1=> cao trội hoàn toàn so với thấp

  Quy ước A cao a thấp

  Phép lai 2

  Dài/ tròn= 3/1 => dài trội hoàn toàn so vs tròn

  Quy ước B dài b tròn

  Phép lai 1 75% A-bb 25% aabb

  => Kg của P phải là Aabb x Aabb

  Phép lai 2 75% aaB- 25% aabb

  => KG của P phải là aaBb x aaBb

    bởi Nghĩa Lê 19/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA