ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Bài tập 10 trang 13 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 tr 13 sách BT Sinh lớp 9

Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan thuận lợi cho nghiên cứu Di truyền học?

A. Tự thụ phấn chặt chẽ.

B. Có thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau.

C. Thời gian sinh trưởng không dài.

D. Dễ gieo trồng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Đặc điểm thuận lợi để nghiên cứu di truyền ở đậu hà lan là: tự thụ phấn chặt chẽ.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 13 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA