RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Xác định tỉ lệ kiểu gen AaBb và aaBb biết lông xám trội so với lông đen và chân cao trội so với chân thấp

ở một loài động vật lông xám là trội so với lông đen ,chân cao là trội so với chân thấp.Khi cho giao phối giữa cơ thể lông xám ,chân thấp với cơ thể lông đen,chân cao thu được F1 đều lông xám ,chân cao.Cho F1 giao phối với nhau ,không lập sơ đồ hãy xác định ở F2:

a/tỉ lệ kiêu gen :AaBb và aaBb

b/tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng lặn ,2 tính trạng trội thuần chủng

  bởi Hy Vũ 19/11/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Lông xám là trội so với lông đen → Kí hiệu A, a.

  Chân cao là trội so với chân thấp → Kí hiệu B, b.

  Lông xám, chân thấp  x  Lông đen, chân cao 

  F1 đều lông xám, chân cao. → P thuần chủng: Lông xám, chân thấp (AAbb); Lông đen, chân cao (aaBB) → F1: AaBb. 

  Cho F1 x F1: AaBb x AaBb →F2:

  a/ Tỉ lệ kiểu gen: AaBb = 1/2Aa x 1/2Bb = 1/4;  aaBb= 1/4aa x 1/2Bb = 1/8

  b/ Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng lặn thuần chủng (aabb) = tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội thuần chủng (AABB) = 1/4 x 1/4 = 1/16.

    bởi Chủ Quang Minh 19/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA