RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Viết sơ đồ lai biết thân cao hạt bầu x thân thấp hạt dài tạo F1 toàn thân cao hạt dài

Cho 2 dòng lúa thuần chủng thân cao hạt bầu lai với thân thấp hạt dài thu được F1 toàn thân cao hạt dài.Cho F1 lai phân tích thu được F2 có 10000 cây trong đó có 2498 cây thân thấp hạt bầu.

a/ Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2

b/ Cho F1 giao phấn với nhau thì kết quả F2 như thế nào

  bởi My Le 19/11/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • P: (TC) :Cây cao, quả dài x cây thấp, quả tròn
  ->100% Cây cao,quả tròn
  =>Tính trạng cây cao trội hoàn toàn so với tính trạng cây thấp
  Tính trạng quả tròn trội hoàn toàn so với tính trạng quả dài
  Qui ươc : A: cây cao B: quả tròn
  a: cây thấp b: quả dài
  a)Viết sơ đồ lai từ P->F2
  P: (CC) Cây cao,quả dài x cây thấp, quả tròn
  AAbb /aaBB
  Gp: Ab/ aB
  F1 : AaBb(100% cây cao, quả tròn)

  F1 x F1 : AaBb x AaBb

  GF1: AB;Ab;aB;ab/ AB;Ab;aB;ab
  F2:TLKG: 9A_B_
  3A_bb
  3aaB_
  3aabb
  TLKH:
  9 cây cao, quả tròn
  3 cây cao ,quả dài
  3 cây thấp, quả tròn
  1 cây thấp, quả dài
  b) Cho F1 lai phân tích :
  F1 x aabb: AaBb x aabb
  GF1: AB;Ab;aB;ab / ab
  F2:TLKG: 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb
  TLKH:1 cây cao, quả tròn:1 cây cao, quả dài:1 cây thấp, quả tròn:1 cây cao quả dài

    bởi Hoàng Anh Minh Quân 19/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA