ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Xác định quy luật di truyền biết F1 thu được 100% cây cao, quả đỏ, hạt tròn

Cho 2 cơ thể thực vật cùng loài khác nhau về 3 cặp tính trạng tương phản thuần chủng, F1 thu được 100% cây cao,quả đỏ,hạt tròn. Sau đó cho cây F1 lai với cây khác cùng loài thu được thế hệ lai gồm: 802 cao vàng dài: 199 cao vàng tròn: 798 thấp đỏ tròn: 201 thấp đỏ dài. Biết mỗi gen quy định một tính trạng.

a/ Hãy xác định quy luật di truyền chi phối đồng thời 3 tính trạng trên.

b/ Viết các kiểu gen có thể có của P và F1(không cần viết sơ đồ lai)

Giúp mình nhanh nha các bạn!!THANKvui

  bởi Lan Anh 19/11/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a. Xác định quy luật di truyền chi phối đồng thời cả 3 tính trạng:

  - Theo giả thiết PTC, F1 toàn cây cao, quả đỏ, hạt tròn và 1 gen quy định 1 tính trạng => cây cao, quả đỏ, hạt tròn là những tính trạng trội so với cây thấp, quả vàng, hạt dài.

  - Quy ước: A - cao, a - thấp; B - đỏ, b - vàng; D- tròn, d - dài

  - Xét riêng từng cặp tính trạng ở F2 ta có:

  • Cao/ thấp = (802+199)/(798+201) = 1:1 => F1: Aa x aa
  • Đỏ/vàng = (798+201)/(802+199) = 1:1 => F1: Bb x bb
  • Tròn/dài = (199+798)/(802+201) = 1:1 => F1: Dd x dd

  - Xét sự DT đồng thời cả 3 tính trạng:

  Ta thấy tích tỉ lệ 3 cặp tính trạng kích thước thân, màu sắc quả và hình dạng quả (1:1)(1:1)(1:1) khác tỉ lệ phân ly chung của 3 tính trạng ở F2 => 3 cặp gen quy định 3 cặp tính trạng trên nằm trên 1 cặp NST tương đồng.

  Mặt khác, tính trạng thân cao quả vàng và thân thấp quả đỏ luôn đi cùng với nhau => các gen quy định 2 tính trạng này liên kết hoàn toàn, HVG xảy ra giữa các gen quy định hình dạng hạt. Với f = [(201 + 199)/(802+199+798+201)] *100% = 40%

  b. KG F1 có thể có:

  + TH1: F1: Abd/aBD => P: Abd/ Abd x aBD/aBD

  + TH2: F1: AbD/aBd => P: AbD/AbD x aBd/aBd

    bởi Nguyễn Quốc Thanh 19/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA