YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 11 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tr 11 sách BT Sinh lớp 9

Menđen đã chọn mấy cặp tính trạng tương phản ở đậu Hà Lan để lai?

A. 4 cặp.                               

B. 5 cặp.

C. 6 cặp.                              

D. 7 cặp.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Menđen đã chọn 7 cặp tính trạng tương phản ở đậu Hà Lan để lai.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 11 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA