RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 5 trang 11 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 tr 11 sách BT Sinh lớp 9

Dòng thuần là gì?

A. Là dòng có kiểu hình đồng nhất.

B. Là dòng có đặc tính di truyền đồng nhất.

C. Là dòng có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau sinh ra giống hệ trước về tính trạng.

D. Là dòng có kiểu hình trội đồng nhất.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Dòng thuần là dòng có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau sinh ra giống hệ trước về tính trạng.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 11 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA