YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Điển từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :

Điển từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :

Di truyền học nghiên cứu .......................... của hiện tượng di truyền và biến dị. Nó có một vai trò quan trọng không chỉ về .....................  mà còn có ........................  cho Khoa học chọn giống và Y học, đặc biệt là trong Công nghệ sinh học hiện đại.

Nhờ đề ra ........................ Menđen đã phát minh ra các quy luật di truyền từ thực nghiệm, đặt nền móng cho Di truyền học.

  bởi Trần Thị Trang 01/06/2020
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

  • Di truyền học nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị. Nó có một vai trò quan trọng không chỉ về lí thuyết mà còn có giá trị thực tiễn cho Khoa học chọn giống và Y học, đặc biệt là trong Công nghệ Sinh học hiện đại.

    Nhờ đề ra phương pháp phân tích các thế hệ lai Menđen đã phát minh ra các quy luật di truyền từ thực nghiệm, đặt nền móng cho Di truyền học.

      bởi Thùy Trang 01/06/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA