OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài tập 5.2 trang 6 SBT Hóa học 8

Bài tập 5.2 trang 6 SBT Hóa học 8

Cho biết sơ đồ nguyên tử của 4 nguyên tố như sau:

Giải bài tập Vật lý lớp 10

Hãy viết tên và kí hiệu hóa học của mỗi nguyên tố (xem bảng 1, phần phụ lục)

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.2

Sơ đồ a: có 4 p trong hạt nhân là nguyên tố Beri, KHHH: Be

Sơ đồ b: có 5p trong hạt nhân là nguyên tố Bo, KHHH: B

Sơ đồ c: có 12p trong hạt nhân là nguyên tố Magie, KHHH: Mg

Sơ đồ d: có 15p trong hạt nhân là nguyên tố Photpho, KHHH: P

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.2 trang 6 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF